QUI SOM I QUÈ ES L’AFA

L’AFA Rambleta del Clot és una associació, sense afany de lucre, que agrupa les famílies de la nostra Escola que decideixen col·laborar-hi.

QUÈ VOLEM

 •  Donar suport i assistència a tota la comunitat educativa
 • Promoure la participació activa i la representació de les famílies
 • Col·laborar amb l’Escola i cooperar amb el Consell Escolar
 • Promoure i realitzar activitats lúdiques, culturals, solidàries, formatives i esportives
 • Facilitar la conciliació familiar
 • Potenciar la formació integral dels infants
 • Fomentar el treball en xarxa amb entitats del barri i la ciutat
 • Fomentar la convivència i la interrelació

Valors:  Respecte  Equitat  Cooperació  Solidaritat  Compromís
 Constància   Empatia   Diversitat   Inclusió   Col·laboració

COM ENS ORGANITZEM?

 •  La Junta Directiva s’encarrega de la representació i gestió diària de l’Associació
 • L’Òrgan Sobirà és l’Assemblea general, que es convoca com a mínim un cop per curs
 • Les Comissions de Treball focalitzen la seva tasca en activitats específiques: Activitats lúdiques i solidàries, Comunicació, Mercat Solidari, Sostenibilitat, Inclusió i Coeducació
 • Treballem en col·laboració amb l’Equip Directiu i amb Entitats externes del barri i de la ciutat
 • Un professional remunerat coordina les Activitats Extraescolars

Ser soci /sòcia del Afa….

fa possible que puguem participar activament en la comunitat educativa
L’AFA són totes les famílies sòcies. Totes col·laboren en la mesura de les seves possibilitats. Son persones voluntàries, que dediquen el seu temps i esforç en millorar la comunitat educativa, que reverteix inequívocament en els nostres fills i filles, en tota l’Escola.
Si vols que es faci alguna cosa que penses que és bo per l’Escola, endavant, fes-te’n socia/soci, presenta la teva proposta, aporta la teva habilitat , participa en alguna comissió, dona suport.

La teva aportació econòmica, no només us dona la condició de soci a ple dret i accés als serveis de l’AFA, també col·labores amb les famílies més vulnerables.

Entreu i mireu quins projectes es duen a terme a cada una de les comissions que actualment estan en funcionament, necessitem mans, caps i cors, animeu-vos!

Membres electes de la Junta Directiva:

Representant de l’AFA al Consell Escolar:  Jordi López

DOCUMENTS AFA RAMBLETA DEL CLOT

Estatuts de l’AFA Rambleta del Clot
Pots consultar aqui la Memòria del curs 2021-2022