ORDRE DEL DIA

  • Donar la benvinguda
  • Aprovació de l’acta anterior.
  • Informar de la reunió portada a terme amb la direcció.
  • Relleu comissions
  • Festes: Valoració Festa final de curs i Preparació festa de benvinguda
  • Valoració enquesta i inici d’extraescolars
  • Temes a tractar al Consell Escolar, entrades i sortides esglaonades
  • Tancament exercici econòmic
  • Aprovació memòria
  • Precs i preguntes
27/jun Assemblea 3er trimestre